Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 10 )
ter dus wel toe: Een gek kan meer vragen, dan ze^
ven wijzen in staat zijn te beantwoorden
Egidius scheen met dit antwoord voldaan te zijn en
verliet oogenblikkelijk, tot groot genoegen van allen,
het gezelschap.
Een slimme vraag te doen kan geene wgsheid heeten g
Eén gek vraagt veeltijds meer^ dan zeven wyzen weten,
V.
MEN MOET GEENB SLAPENDE HONDEN WAKKER MAKEN.
Frans, de vader van Georg, was een zeer vermogend
landman, die van achteren een groote schuur aan zijn
huis verhonden had. Eens op eenen laten avond zond
vader Frans zijnen zoon Georg achter naar de schuur^
ten einde te zien, of de oude mot ook biggen zoude
kunnen krijgen.
Georg liep met de lantaarn naar achteren, om aan
het hevel van zijnen vader te voldoen ; doch ziet, in
een hoop stroo, nabij het varkenshok, iets zwarts sche-
meren, Hij gtng er naderbij , en ontdekte toen tot zijnen
niet geringen schrik, dat drie sterke en gewapende
wannen, met zwarte aangezigten , in het stroo lagen te
slapen. De vrees scheen hem vleugels aan de voeten ge^
geven te hebben , en in aller ijl loopt hij naar zijnen
vader en verhaalt met groote ontsteltenis^ wat hij ont-
dekt had, Georg wilde nu dadelijk al de huisgenooten met
groote drift wekken; maar de vader zeide : „ Stil, stil,
mijn zoon ! houd u bedaard; trek uwe schoenen uit er-
ga , zoo zacht als mogelijk is, tot de knechten, wek
hen zoetjes op en zeg, dat zij zoo stil en geheim,
ah zij kunnen , de deur uitsluipen, om een aantal bw