Boekgegevens
Titel: Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Auteur: Guikema, H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1842-1843
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: PK 71-413
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200043
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Spreekwoorden, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste(-tweede) vijftigtal leerzame verhalen ontleend uit de Nederlandsche spreekwoorden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8 )
acTiting en ïfcföe/ bic mcu Dionysia tacbjacff/ 6e«
ntjijbE. Sd taenbhe öcrrjalbcnltc iagc mlbbtien aan/
ten cinbe Saar Btiunncipje in tic fcïjattinfl ban nnbc*
ren te üaen balen en iu onuiinst te ü^cnßcn / boa?
ontaaarrjebeu / ten nabccïc ban Ijaar/ te Uersinnm
en gaac ïaaaljartia te üelastcrni / fcïjoan bit in he
niecjjte aeballcn geen anbec uitincrlircl Ijab / ban bat
Ijare leuflcnd en la.dtrtinocn met fcljanbe op gaar einen
gaafti terug fieerben.
Hzni fjab 3Ö Dionysia hjcbcr !J?abeïp ljcta;^terb /
en aaii ^are brrsinfriii nullit ecncn fcöijn ban hiaar«"
fjeib Ineten fiij tc setten / bat ccnigc incnfcijcn er ge«
ïoof aan tieaounen te flaan. óïüt liltiain ter Doren ban
he öjabB Dionysia/ bic bit 500 gcUiß g;icfbc/ bat 3ij
get baojncmen npbatte/ nni tot Domtliea te gaan
en stcFj tegen gaar te regtbaarbigcn. Sij Ina?? ooff
hicrfieïij& recb?" op ineg; maar be moeber ac8tcr=
gaalbe gaar / nam gaar fiij ben arm/ troft gaar hic=
her terug en jeibe: „ 25lijf fttl tc gui^ / mijn fiinb !
^e tijb sal fpoebig utae onfcgulb aan get litgt fijeii«
gen. „Men kan zich aan geenen vuiien paal schoon
wrijven;" bat tail seggeu: „het is le vergeefs, het
is dwaasheid, om zich tegen den laster van slechte men-
schen te verdedigen.""
Dionysia faaïgbe bc5cn regel ban gare moeber ge«
burenbe gaat gegeefe leben np/ en ßebonb er 3icg
tael Dg.
Verantwoord nimmer n op ynige lastertaal;
Want niemand wrijft zich schoon aan eenen Tuilen paal.
/ww^/wv«
IV.
EEN GEK KAN MEER VRAGEN, DAN ZEVEN
WIJZEN BEANTWOORDEN RUNNEN.
Egidius, die naauwelijlis half menschenverstand had,
kwam eens ongelukkig in een gezelschap van verschei-
dene geleerde mannen, die eikander vragen ter beant-