Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 h a n s n o o r d.
Gij lacht; maar weet gij wel, dat grover listigheid
Zoo ligt, ja ligter nog, u menigmaal misleidt?
Waarmee tracht een Hans jSToord, wanneer hij zijne boeken
Bijéén flanst, uw verstand te doeken?
Door 't opgesmukte titelblad,
Dat reeds bedrog in zich bevat!
Met enkel goudtinktuur geneest hij alle kwalen.
Gij kunt gelukkig zijn, gij kunt met wijsheid pralen,
Als gij tot koopen maar besluit.
Zijn schrander AVoordenboek wint u 't studeren uit;
Hij leert met menschen u verkeeren.
Schoon ge allen omgang moest ontberen:
Ook hoe gij zonder moeite een dichtstuk maakt, vol geest,
lin kosteloos den pligt van gastheer kunt volvoeren.
Geloovig Iaat ge ii door het wonderbare roeren.
Ge ontzet, ge haast u, koopt en leest;
En wat stelt u zijn schrift voor oogen? —
Wat anders toch, dan dat ge zijt bedrogen?
DE WONDERBARE DROOM.
In zeker fabelboek, voor eeuwen reeds geschreven,
(Het voorste blad ontbreekt er aan:
'k Had anders titel en auteur wel opgegeven) —
In dit geschrift, dat ik gewoon ben op te slaan,
Wanneer mij vindingen ontbreken:
In dit aloud geschrift, in DuitscUand opgesteld.
Welks dienst mij dikwijls is gebleken,
Vind ik een vreemden droom vermeld.