Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
74- de nUISON DER IJZER.
u 'k Euim u twee kamers in, en zfil u, op mijn woord,
^ Voorzien van al wat tot uw onderhoud behoort."
De Meester vond een hart in zijne boerenknapen.
Dat honderden ontbreekt, versierd met naam en wapen:
AVant immers wordt uit menig nederig geslacht,
Het rijkst begaafde kroost niet zelden voortgebragt;
l]n, zoo dit marmer aan zijn ruwheid werd onttogen,
AVat deed ons dan de kunst op groote mannen bogen?
Hoe menig, die thans in de kroeg couranten leest,
Zou dan welligt een roemrijk staatsman zijn geweest,
lloe menigeen, die thans, bij 't vechten van de boeren.
Daar hem beleid ontbreekt noch moed,
Uit eerzucht hen wenscht aan te voeren,
AA'are als een grooter held begroet
Dan menig Veldheer ons in zich bewond'ren doet!
])e brave Gouverneur volbragt met ernst zijn pligten,
En bleef hen ijv'rig onderrigten:
De boer hield ook getrouw zijn woord:
Hij deed door al 't gezin hem eeren,
En kwam zoo dikwijls om zijn kroost te hooren leeren,
Alsof dit tot den pligt van vader had belioord.
Een jaar was nu voorbij. //AA'aarmee zal 'k thans u loonen
Sprak toen de goede boer, //voor 't leeren van mijn zonen?
//Spreek op, Mijnheer!"- /'AA''elaan! geef dertig gulden."-//Neen!"
A^iel de oude man hem driftig in de reen,
// A'oor deeglijk onderwijs is deze som te kleen.
^ De bouwknecht, die mij helpt in 't ploegen mijner landen,
// Kreeg dan bijna zooveel als een geleerde in handen,
/' AViens vlijt datgcen bezorgt dat na aan 't hart mij ligt.
't Indien mijn kind'ren maar getrouw zijn aan hun pligt,
H Dan is uav onderwijs hun nuttig voor hun leven.
// Neen , waarde Heer ! dit gaat niet aan: