Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE OUDE DICHTER EN DE JONGE CRITICUS. 73
4 Tn 't kort, wat zoudt gij, die dit stuk stoutmoedig laakt,
"Wel zeggen, als gij wist, dat ik het heb gemaakt?"
<^'kGaf," sprak de Criticus rondborstig, zonder vreezen,
n U dan ten antwoord, dat, om poëzij en taal
V En smaak te onteeren, menigmaal
Niets zoo zeer noodis is dan oud en trotsch te wezen."
P E II U I S O N D E II W IJ Z E II.
Een boer, die vrij wat geld bezat,
En daarbij ook twee zonen had,
Nam zek'ren Meester aan, zeer kundig en bedreven.
Om beiden onderwijs te geven.
fl-Ik," sprak hij, //en mijn lieve vrouw,
// Wij stellen onze waardste panden
ff U , als een wakker man, in handen:
// Volbreng uw pligt aan hen getrouw,
ff't Zijn beiden knapen, als gij ziet, vol vuur en leven,
K Die, wel is waar, u moeite zullen geven;
// Maar wel te loonen is een zaak die ik bemin.
ff'k Hou veel van rek'nen, schrijven, lezen,
ff En wat hun meer van nut kan wezen:
ff Prent ook vooral het Christendom hun in.
ff Schoon ik 't u alles juist naar eisch niet uit kan leggen,
ff Begrijpt gij wel wat ik wil zeggen,
ff Ik zou zoo gaarn hen deugdzaam zien en wijs;
ff Want dit kan hen op aard' bemind doen zijn bij allen,
ff En hierin heeft ook God het hoogste welgevallen.
ff 'k Stel hierop dus den hoogsten prijs:
4