Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
de vrome generaal. 69
// Alleen mijn ziel vertroosten kan.
ff Wat heb ik u misdaan ?" // Niets; gij moogt roem verwerven
Hernam de Vorst, a'gij zijt mijn waardigste onderdaan,
ff 'k Wraak slechts uw bijgeloof. Verlaat dien ATomen waan !"
t' Neen! nooit verlaat ik dien." » Zoudt gij hierin niet zwichten
//Zoo ik het u gebood?" //'t Zou strijden met mijn pligten:
//Op mijn gemoed voert God alléén de heerschappij,
//En nooit een Vorst, wie't dan ook zij."
// Wat zoudt gij doen indien ik Heer Avaar' van uav leven ?"
// Dat zijt gijsprak de Grijze, // ik heb het onversaagd,
ff In meer dan éénen slag, voor n, mijn Vorst! gewaagd;
//Thans zou ik 't Avillig, tot Gods eer, ten beste geven!"
// ó ÜAvaas! als eens die God, op Avien ge uav hoop dus grondt,"
(Was 't antAvoord van den Prins) // een hersenschim mogt Avezen ?
// En 'k overtuigde u eens , dat nooit die God bestond ? ..
//'k Zou dan een boosAvicht zijn, die lust in't kwaaddoen A'ond:
//Geen God ontziende, zoude ik ook geen Koning vreezen:
w En zulke lieden, die zich dan aan deugd noch eer,
//Gezag noch Avetten Avilden binden,
ff Zoudt gij bij duizenden zelfs in uav leger vinden.
//DitA^loeit — geloof mij. Prins! — noodAvendig uituwleer."
DE VRIENDSCHAPSDIENST.
Nog liier en daar Avordt, on geprezen,
In stilte, door een Jonathan,
Zijn Vriend een trouAver dienst bewezen,
Dan zelfs een broeder vord'ren kan.