Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
de arme schipper. 45
ir Den lof slechts, dat ik 't goede erken!
>/ 'k Ben vergenoegd: ik heb geen schulden,
ff Dat groot geluk dank ik alleen,
//Mijnheer! aan uw weldadiglieên.
* ^laar, Avilt gij regt goedhartig wezen,
// Onttrek mij dan uw bijstand niet,
// Dien ik nog noodig heb! verschiet
//Mij vijftig gulden, als voor dezen."
Fhileet, wien 't oog van tranen zwelt,
//Zegt, diep geroerd: //Hier is uw geld!
tf Behoud gerust uw ganschen zegen!
//Het is mc geld. Wees gij mijn vriend!
tfEen man van woord en trouw verdient
//Het loon door reine deugd verkregen:
// 'k Had honderd gulden slechts te vorderen, en niet meer, —
//Sta mij nu toe, dat ik uw kind'ren die vereer!"
'tZij uw verdienste, o mensch! dat ge and'ren wel doet varen !
AVat is verhevener, dan 't liefderijk gemoed?
Wanneer gij u met vreugd tot 's naasten bijstand spoedt.
Ontsteekt uw weldaad ligt in hem een ijvergloed.
Om in grootmoedigheid u dankbaar te evenaren.
E L P I N.
Een man van staat te Atheen', die geen verdiensten had.
Dan dat hij dag aan dag hoogaadlijk dronk en at,
En 'tAvind'rig stoffen op zijne afkomst nooit vergat,
Verlangde, als waar' meer geest dan and'ren hem gegeven,