Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 D r, T W E E Z W A L U W E N.
De lieiisehc Leeuw'rik, door bescheidenheid gedreven,
Sloeg op het twistend paar een medelijdend oog,
Eu zei: »ik weet hier niet, wie ik den prijs zou geven."
Hij zocht haar fluks te ontvliên en hief' zich naar omhoog.
Maar 't werd hem ras belet. Toen sprak hij, sterk gedrongen
Tot de uitspraak: » Ach! gij zingt op een gelijken toon:
« Gij hebt uw best gedaan, en even goed gezongen.
// Doch zingt zoolang gij wilt, geen Zwaluw zingt ooit schoon.
H Gij kunt, wanneer 't gefluit der schelle Nachtegalen
// Door boseh en hoven klinkt, bij ons geen lof behalen."
Gij, die in proze of dicht slechts middelmatig schrijft!
Och! dat gij vreedzaam waart! men wil uw roem niet laenken.
Gij twist wie 't beste denkt; 't is vruchtloos dat gij kijft:
Want onder u kan de een zoo goed als de ander denken,
Doch al uw denken mist het wezenlijke schoon.
Gij twist vergeefs, want daar, in deftige vertoogen.
Geen tweede Cicero zijn kunst nog spreidt ten toon.
Blijft ge in welsprekendheid slechts kind'ren in onze oogen. —
Wat twist ge met elkaar wie van u 't hoogste zweeft.
Daar ge even knap zijt om de waarheid op te sporen?
Neen, diepe denkers, rust! zoolang een Plato leeft
In wijze schriften, zal nooit iemand naar u hooren. —
Wat twist ge om Febus gunst, wat daagt ge elkaar ten strijd.
Daar ge allen vaardig rijmt, ó Dichters onzer dagen!
Men denkt zelfs niet in 't minst dat gij in wezen zijt.
Wanneer 't een Tollens lust den zangprijs weg te dragen.