Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 DE RIJKE GIERTGAARD-
H En bid dat God mij wil vei'sclioonen 1
//Misschien verhoort hij uw gebed!
u 'k Beloof U op mijn woord, ik zal mij dankbaar toonen,
//Zoo 'k uit mijn krankheid word gered."
Ik weet niet of hij heeft gebeden voor den ouden,
En of hij, biddende, zijn pligt wel heeft betracht:
Genoeg, hij beterde, en liet menschelijk geslacht
Moest eenen Vrek te meer behouden.
Men riep den Leeraar w eer, zoodra hij was hersteld:
'k Heb geenszins", sprak de Vrek, //'t gegeven w^oord vergeten,
f'k Weet wat ik heb beloofd, al mogt gij 't niet meer weten.
//Ik toon u hier het allerzeldzaamst geld,
//Dat 'k eertijds, met mijn vrouw, bespaarde.
// Staat u dit groot stuk gouds niet aan ?
// Daar ziet ge er nog van grooter waarde.
//Doch weet, dewijl ik ze in Gods Avond're gunst vergaêrde,
// Dat ik gelofte heb gedaan,
// Nooit een van allen uit te geven,
//Al zou ik honderd jaren leven. —
ff Wenscht gij mijn zilvergeld te zien, mijn trouwe Vrind?
ƒ/ Die stukken zijn zeer schoon: zij hebben lang gelegen.
// Geloof vrij, dat ge hier meer zwaarte aan zilver vindt,
ff Dan gij en ik te zamen wegen.
//Maar laat ze hier vrij liggen ongestoord,
ff Mijn huis ten dienste, in later jaren:
//Doch lust het u, zoo ga met mij nog verder voort,
ff 't Zijn halve guldens, die we in deze kas bewaren:
ff Nu kies er een van voor uw kind'ren: 't zij uw loon, —
ff En bid God dat Hij met Zijn zegen mij bekroon."