Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
DEPOLÏHISTOB. 25
En spoedde zicli om hier in Charons boot te klimmen.
De Veerman riep hem toe: /AVees welkom bij de schimmen!"
Terwijl hij, leunende op zijn riem, bij dezen groet.
Luidruchtig geeuwde, doch straks aanving met te vragen:
//AVie zijt ge toch, mijn vriend! die thans u herwaarts spoedt r"
//Een Polyhistor," (sprak de schim) //wicn in zijn dagen,
Door hoogescholen zelfs ontzag werd toegedragen."
Terwijl hij, bij de boot, nog met den veerman sprak
Van al zijn talen, elk een dommen weetniet noemde,
Op folianten, die hij had geschreven, roemde,
Kwam nog een and're schim, waarin geen hoogmoed stak.
En gijvroeg Charon, die hierop zich tot hem keerde,
f Wat voor een man zijt gij? zijt ge ook een Hooggeleerde
// Ik twijfel," sprak de schim, //of ik dien roem verdien:
// Mijne oefening bestond in op mij zelv' te zien.
// Niets zocht ik, dan mijn hart — dat veeltijds zich beroerde,
// En mij te menigwerf vervoerde —
// Eerst regt te kennen in den grond,
tf Of ik ook rust voor mij en rust voor anderen vond.
// ^laar wat ik overwoog, en hoe ik 't zocht te buigen,
//En hoe ik alles ook bepeinsde en overdacht,
ff'k Heb 't evenwel niet ver gebragt,
ff Waarvan mij nog, helaas, veel feilen overtuigen."
De Polyhistor hoorde, al lagchende, dit aan,
En wilde 't eerst de boot in gaan.
Maar Charon riep vrijnorsch: //Terug !'t zal nooit geschieden:
ff'k Moet eerst mijn dienst dien wijze bieden.
Naauw zien wij in eene eeuw er een in deze wijk:
//Maar weet, aan lieden u gelijk,
* Die trotsche Polyhistors waren,
u Heb ik me bijna lam gevaren."