Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE NACUTEGAAL EN DE KOEKKOEK. 38
Zij gingen pratend verder voort.
Toen zong de Meester van de tooverende toonen
Voor 't paar, dat zich vermaakte in zoete kozerij,
Een aangename melodij.
Zij voelden straks des zangers groot vennogen.
Dameet staat stil, en Fillis zet zich neêr,
Hoort hem eerbiedig aan, door 't lief geluid bewogen.
Hun teeder bloed begint te ontroeren meer en meer:
En tranen van gevoel ontvloeijen aan hunne oogen.
fo Zwetser, door uw trots verblind!"
Riep toen de Nachtegaal, // zie! leer nu, wat men wint
ïMet voor verstandigen te zingen.
// Eene enk'le stomme traan der kenn'ren oog te ontwringen,
»Brengt ongelijk meer eer den Nachtegalen aan,
«Dan u het luid gejuich, door uw gezang ontstaan."
DE VROUW EN DE GEEST.
Toen eertijds, in den middernacht — wel 't meest
Om menschen bijstand te verleenen —
Dc Geesten nu en dan verschenen.
Vertoonde zich, voor 't bed van zek're vrouw — een Geest
In 't wit gekleed , door wien haar vriendlijk werd bevolen,
Straks van haar rustplaats op te staan,
En met hem naar een stille plaats te gaan.
'/Vrouw!" sprak de Geest //hier ligt een groote sehat verholen.
«Neem hier uw halsdoek af, en leg dien op den grond,
H En laat u morgen-naeht op 't uur van twaalven wekken.
»Spoed u dan herwaarts, en gij zult een licht ontdekken:
« Graaf daar regt vlijtig; maar bedwing vooral uw mond!