Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
s e l i n d e. 145
ó! Spreek haar niet te meesteraehtig aan:
Ofschoon zij onregt heeft, des te ed'ler is haar waan.
Selinde nadert! ziet, met neergeslagen oogen!
Wie zag ooit meer aanminnigheid?
De gansehe Raad is van bewond'ring opgetogen:
En zijn bewond'ring is 't die haren lof verbreidt.
Ik zie die grijsaards, in het hoog gerigt gezeten,
't Gelaat ontfrons'len en hun ouderdom vergeten.
Men let bewond'rend op 't verrukkende taf'reel.
Doch vest den blik nog meer op 't sehoone origineel.
En ieder roept: //zij is getroflen naar het leven."
»Och!" riep zij blozende uit, »dat vonnis doet mij beven!
»Neen; veel te schoon heeft hij mij afgemaald;
»En vleijers worden niet betaald." —
» Uw wezen was door kunst nooit beter af te malen;"
Dus sprak haar toen de Regter aan:
»De Schilder heeft zijn pligt gedaan,
» Gij moet zijn kunst erkennen en betalen.
»Doch wijl gij zelf niet trotsch zijt op uw schoon,
« Zult ge ook niet onbeloond van deze plaats vertrekken:
« Een gift uit onzen sehat zal u tot bruidsgoed strekken,
»Uw heusche ned'righeid ten loon." —
ó Wijze man! uw vonnis is regtvaardig:
Geen beter werd er ooit geveld in 't hoog gerigt.
Gij, gij verdient een lofgedicht:
En waart ge jong, gij waart Selinde waardig.
Selinde gaat. Zij wordt van elk geroemd:
Waar ooit gesproken werd van schoon, werd zij genoemd,
Hoe meer zij weigerde verdienden lof te ontvangen,
Hoe meer die ned'righeid dien lof haar deed erlangen.
Hoe langer zieh een Wijze om zijn verstand waardeert,
Hoe hooger hem de wereld eert.