Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
de ueizen. 137
De reis als reeds volvoerd was te achten,
ilen gi-oot getal ving d' nittogt spoedig aan,
Alsof zij 't wereldrond geheel doorkruisen zouden;
Maar' weinig mijlen ver besloten zc op te houden,
Alsof toen aan 't bevel volkomen was voldaan.
Nog and'ren, door een waan of valsche drift gedreven,
Besloten meer te doen dan hun was voorgeschreven:
Hun reis ging langs gebaande wegen niet,
Maar duistere bosschen door. Langs akelige paden.
En met een zwaren last beladen,
Volbragten zij die reis met kommer en verdriet;
En dachten nu, na hun terugkomst in hun woning,
Gansch uitgeteerd, gekweld door ziekte en pijn.
Het heerlijkste eerambt waard te zijn.
Zij reisden niet op kosten van den Koning.
Maar menigéén, door wien geen stap gedaan,
Niets tot volvoering van 't bevel was ondernomen,
Hield, dag aan dag, om verder voort te komen,
Bij 't vorstlijk Hof om reisgeld aan.
Hoe zouteloos, (hoor ik veel lezers klagen,)
Is dit verhaal! Men geeuwt er van.
Schaamt zich de dichter niet ons zaken voor te dragen,
Die naauw een kind gelooven kan?
Waar vindt men zulke onzinnigheden,
Als ons de dichter hier vertoont?
Dit, dit zijn wezens zonder reden,
Door zulke schepsels is de wereld niet bewoond,
ö Vriend! wat twist gij met den dichter?
Ei, zie de meeste Christ'nen aan:
Zie hun gedrag, en wees dan rigter,
Of dit tafreel niet met de waarheid kan bestaan.