Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
136 het proces.
Ifein, volgens 't oudst berigt, geheel niet toebehoorde.
Wel, Klaas! de zaak gaat tam'lijk slecht!
Ik weet niet veel van 't procederen :
Maar, onder ons, hoe ook 't Proces moog' keeren,
Me duukt gij hebt zeer weinig regt.
Elk Eegter wijst hem af: partij blijft zegepralen.
Maar hoe 't ook tegenloop', Glimpf moedigt hem weêr aan.
»Laat toch 'tProces zijn loop; vrees niets; laat mij begaan:
»'k Zweer dat ik 't eindlijk door zal drijven: 't kan niet falen.
»:Maar..maar.." //'k Begrijp ureeds! 'k zal spoedig geld gaan halen."
Klaas leent een goede som. Vijf jaren duurt de strijd....
Maar waarom zulk een langen tijd?
'k Moet hiervan u onkundig laten.
Ga, lezer! vraag het d' Advokaten.
Het laatste vonnis komt. Wat zegt ge nn, mijn vriend?
Klaas wint de zaak. 't Is waar, hij leed veel bij dat twisten;
Maar schoon hij huis en hof met pleiten moest verkwisten,
En huis en hof reeds aangeslagen vindt, —
Genoeg dat hij het pad door 't procederen wint!
»6!" Eoept hij, »leert van mij het pleiten nooit te staken:
'Gij ziet het duidlijk: Eegt blijft regt in alle zaken."
DE B E D E L A A E.
Een Bed'laar trad eens, met ontblooten degen,
In 'thuis eens mans die veel bezat.
En dien hij, met de beê: »Dat u de Hemel zegen',"
Op 'tned'rigst om een aalmoes bad.