Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
het proces. 125
u Mijn buurman Kees, die deugeniet!
u Die schelm!... 'k wil hem geen scheldnaam geven...
n Die gek... denk hoe ik ben verstoord!...
«Zegt dat het pad, dat onze velden
»Vanéén scheidt, hem, hem toebehoort.
»Die stoutheid wil ik hem vergelden.
» Mijnheer! ik geef mijn beste koe,
» En nog zes schepels haver toe,
('t Paard hinnikte op het woord van haver.)
» Jlits gij me helpt en pleit zoo dat er 't dwp van daver'!"
» Geen mensch," sprak Glimpf, » nam ooit de zaken beter waar
»Dan ik. Ik zal 't den heeren uit gaan leggen.
uGij hebt gelijk; dit lijdt geen tegenzeggen:
» Want uit uw woorden blijkt dit klaar.
•■Genoeg; men dagvaard' hem, 'k zal alles klaar bewijzen.
//'kBen niet gewoon mij zelv' te prijzen;
» Dat voegt geen eerlijk Advokaat.
» Doch vraag vrij — elk zal u verklaren,
» Dat nooit een zaak sinds twintig jaren
»Door mij verloren is; volg blindlings dus mijn raad.
» Ik zal 't proces met kracht beginnen.
»Een woord een woord: gij zult het winnen."
Heer Glimpf rijdt voort. Klaas roept hem na: »Mijnheer!
»'k Hou mijn belofte, ja nog meer."
Hoe hevig werd de strijd gedreven!
Hoe menig riem papier werd daarbij volgeschreven!
Het halve dorp werd in de zaak bevat.
Men zocht getuigen, en verhoorde een reeks van boeren: —
En vijf-en-twintig, die toen zweren moesten, zwoeren
Eenstemmig, dat het gansche pad,
Om welks betwisting Klaas zoo hevig zich verstoorde,