Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE DANSENDE BEER. 3
// Ilans is weerom!" was 't eerste woord na 't groeten,
Waar de eene beer den and'ren mogt ontmoeten.
Op zek'ren tijd, dat Hans zijn broeders deed verstaan,
Wat hem al overkwam, wat hij bij vreemden leerde,
Wat hij gezien, gehoord had en gedaan,
Ving Hans eens op zijn Poolseh met dansen aan,
Alsof zijn baas hem nog regeerde
En aan den keten voort deed gaan.
De broeders, die zijn sprongen zagen,
Verkregen in die kunst steeds meer en meer behagen,
't Gezwinde hupp'len heen en weer
Voldeed zoo wel, dat elk der beeren
Het dansen ook eens wou proberen:
Maar de een kan niet omhoog, en de ander tuimelt neer.
In 't eind verdroot hen dit: zij rolden neer bij hoopen;
Doch broeder Hans danst met te grooter vlijt.
//Voort, voort van hier!" riep ieder toen om strijd:
//Gij zijt een gek, en meent dat gij de wijsste zijt."
En Hans —■ wat zou hij doen ? — zocht zijn behoud in 't loopen.
Zoo gij geen kunst verstaat, zult ge ook geen nijd ontvonken,
Omdat ge in 't algemeen met ieder staat gelijk;
Maar geeft gij van uw kunst of uw bekwaamheid blijk,
Hoed u dan wel van ooit verwaand daarmee te pronken.
'i Is waar, men zal een' korten tijd
Verschuldigde eer en roem u schenken; —
't Verblinde u niet: ras vindt de nijd,
Zelfs in uw kunst, uw deugd, en vlijt,
Het middel om dien roem te krenken.