Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
d e f ij n £. 117
/ij prijst de naarstigheid en 't bidden ernstig aan :
Is dit niet naar 't bevel van 's Heeren woord gedaan?
Zij wil wel dienst doen met haar goed'ren,
]3och niet dan aan heilzoekende gemoed'ren.
Waar is een vrome vrouw bekend in onze Stad,
Die altoos, in den nood, bij haar geen toevlugt had.
Als zij wat nieuws haar bragt, al is 'tgeen aandacht waardig?
Ze is op haar beurt dan ook dienstvaardig.
Ach ja! Beatrix hart is steeds ter hulp bereid.
Hoe zeer de wereld haar gedrag ook moog' misprijzen,
Zij toont den levenden niet slechts milddadigheid.
Maar weet die zelfs ook nog aan dooden te bewijzen.
Werd ooit een kind gebragt naar 't graf.
Waar ze op de zerk den schoonsten krans niet gaf?
Wat drager vond in haar geschenk geen welgevallen?
Beatrix krans was steeds de beste krans van allen!
Wat heerlijk Crucifix! wie heeft dit hier gebragt?
'tIs van Beatrix, en den dooden toegedacht!
Hie vrome vrouw! leeft zij als ik ben overleden,
Zij zal gewis mijn zerk met zilver overkleeden.
Zij siert den kansel en 't altaar,
En zal, bij 't volgend nieuwejaar,
Hoe smalend ook dc nijd moog' tieren,
Ten derdenmale die versieren.
Al schrijft men bits dit aan haar eerzucht toe.
Haar weldoend hart Avordt nimmer moe.
AVie was 't, die onlangs in den kring der kerkgenooten,
Met een bedaarde hand, een pakje, digt gesloten,
Behendig in *t collecte-zakje smeet ?
Het was Beatrix die dit deed:
Zij leent den Heer, en wat zij geeft geeft ze onverdroten: —
Hat juist de lieden 't zien, daaraan heeft zij geen schuld.