Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET TESTAMENT. Ill
// Zij zullen, na mijn dood tot Imn verwond'ving zien,
Hoe ongegrond zij mij 't bezit eens goeds misgunnen,
ff Dat weinig menschen slechts naar eisch gebruiken kunnen.
Hij stierf niet lang na dezen tijd. —
Nu luidt zijn Testament: ff'k Begeer dat, na mijn sterven,
ff Mijn beide buren al mijn goed'ren zullen erven,
//Dewijl hun wangunst mij die goed'ren heeft benijd."
Hoe menig vriend beschouwt dit Testament met spijt!
ff Hoe!" zegt men, fftot dien prijs kon ik hem ook wel haten,
H Moest hij iwj daarom niets, zijn buren alles laten ?"
De beide buren zien eerlang
Aan 't Testament voldoen, en juichen om hun zegen.
Het procederen was toen niet, als nu, in zwang,
Zij hadden anders niets gekregen:
Dus zien zij zich in 't vol bezit gesteld.
Nu hoort men hen Philemon roemen,
Hem 't licht van zijnen tijd, de mildheid zelve noemen.
Doch om niets anders dan om 't erven van zijn geld;
Want voor zijn dood werd daarvan niets gemeld.
Zijn onze buren nu, verrijkt door dit vermogen,
Gelukkig en vernoegd? Misschien.....
Men zal het bij den uitslag zien. —
De een, die, van blijdschap opgetogen,
Zijn leven, rust en lust heeft aan zijn schat verpand.
Die waakt als ieder slaapt, nooit van zijn schat durft scheiden,
Wenscht, schreijend, om zoo veel verstand,
Dat liij toch 't loos geboeft van dieven moog' misleiden.
Niet zelden door een di'oom ontzet.
Alsof zijn schat hem wordt ontstolen,
Springt hij al sidd'rend uit zijn bed,
En vliegt, vol drift, ter plaats waar alles ligt verholen.