Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
t ij l u i l e n s p i e g e l. 1 (»7
ff En waarom zoo bedrnkfc benedenwaarts? laat hooren!"
ff Dit is," sprak ïijl, ff mij aangeboren,
ff'k Zet naauwlijks van den top benedenwaarts mijn voet,
ff Of 'k denk reeds aan den berg, die volgen zal. Dit doet
ff Mijn lust vergaan ; doch als wij weêr een berg ontdekken,
ff "Wiens top wij moeten overtrekken,
ff Dan denk ik aan het dal, dat volgt, en grijp weêr moed."
Wilt ge u in voorspoed voor uitsporigheid bevrijden,
U hoeden dat geen ramp onmatig u doe lijden?
Leer dan in blijdschap en in pijn,
Zoo wijs als Uilenspiegel zijn:
Denk aan 't geluk, wanneer u 't ongeluk bejegent;
Denk aan het ongeluk, wanneer 't geluk u zegent.
A iN T.
Cleant — een waardig Advokaat,
Die, naar zijn eed, met raad en daad
Verdrukten diende in hunne zaken,
En menig armen schelm, zoowel van galg als rad,
Door zijn vernuft wist vrij te maken —
Pleitte eens, omdat men hem om hulp en bijstand bad,
Voor zeker dievenpaar, geraakt in 's Eegters handen,
En bragt welhaast, naardien hij zich bij uitstek kweet,
Hen van de pijnbank tot den eed,
En door den eed uit hunne banden. —