Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
10 i a m i n t.
m
— Zijn geld gaf hem dit regt — bejegende met smaad.
In 'teind besluit hij, na dit hard en bitter kwellen,
Om aan Amint, die hem daarvoor een handschrift gaf,
Tien guldens, tegen zes ten honderd, toe te tellen,
En trok vooruit hem de intrest af.
Nog onder 't tellen, trad nu een der ambachtslieden
Naar binnen, die daarop den Eijkaard bad.
Vermits hij geld van nooden had,
Om 't restje van zijn loon. // Neen, neen ! 't zal niet geschieden,"
AVas 't antwoord: //hoe gij ook verlegen zijt om geld,
ff'tAYordt heden u niet toegeteld."
Maar de Ambachtsman bad hem verscheiden malen,
Dat hij hem zijn twee gulden zou betalen.
De rijke, om dit herhaald verzoek verstoord,
Voer eindlijk uit: //Vertrek, gij schelm! gij dief! voort!voorti"
» Een schelm!" riep de Ambachtsman, ^dat kan ik niet verdragen:
ff Ik ga, om bij 't geregt terstond u aan te klagen.
ff Amint! gij hoordet dit!...." en ijlings ging hij weg.
ff Amint!" sprak toen de AVoek'raar, ff zeg
ff!Mij ten gevalle, zoo gij voor 't geregt moet komen,
ff Dat gij geen scheldwoord hebt vernomen,
ff ik zal u dankbaar zijn. Ja, schikt ge u naar mijn reen,
ff'k Geef twintig gulden u, in plaats van tien ter leen;
ff AVant voor zoo klein een hoon , niet waard om van te spreken ,
'/Dien kerel, op 't stadhuis, vergifF'nis af te smeeken,
ff Dat waar' mij al te groot een spijt,
ff En strekte mij gewis voor eeuwig tot verwijt,
ff In 'tkort, zoo gij mij als getuige niet wilt krenken,
ff Dan zal ik u terstond de twintig gulden schenken:
ff Zoo raakt ge op eenmaal uit uw nood."
ff^Iijnheer!" dus sprak Amint, ff'k had sints twee dagen
ff Voor mijne kind'ren naauwlijks brood :