Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
di: groene ezel.
ITet volk liet geen den minsten lust meer blijken
Om op den Ezel 't oog te slaan;
Hoe vreemd en wonderbaar Iiij eerst was voorgekomen,
Tiiaiis wordt van 't groene dier geen woordje meer vernomen.
IToe zot een ding ook zij, zoo 't nieuw is in zijn soort.
Wordt ras het volk er door bekoord.
Men ziet het en wordt opgetogen.
Ja wil geen tegenspraak van kundigen gedoogen.
Maar ras wordt door den tijd gedachtig aan zijn pligt.
Wat niemand kon, met vrucht verrigt:
AA^nnt die verstaat de kunst vau zotten te bekeeren,
En, tegen Ininnen zin, de waarheid hun te leeren.
DE E R E L A T I N G.
Oront — die 't groot geluk op aard voor and'ren had,
't AVelk Vorsten menigmaal aan herders laten moeten,
't Geluk dat hij een vriend, een trouwen vriend bezat;
En die, schoon arm, zijn lot zag door dit heil verzoeten —
Werd krank. Zijn Arts besloot uit zijne kwaal terstond,
.Dat hij in korten tijd zon van het leven scheiden;
Verliaalde hem 't gevaar, waarin hij zich bevond,
Eu sprak: //het is xm tijd: gij moet uw huis bereiden."
Oront, die daai'om zich van 't aardsche zocht te ontslaan,
En , vrij van angst, den dood wou wachten vol vertrouwen,
Verzocht voor 't laatst zijn vriend, zijn Pilades te aanschouwen.
Die vriend versclieen, en bood hem allen bijstand aan.