Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
1 00 EPICTEET.
Eu vei-geuoegen kan geen vergenoegen wezen.
Gelooft gij dit, dan zal 't geluk u nooit belezen;
En gij zult, in de grootste pijn,
Nog altoos weltevreden zijn.
Gij zegt, //die leer gaat mijn begrip te boven.
//Die wijsbegeerte is grootsch, maar is zij tevens waar?"
Een duidelijk bewijs moet u dit doen gelooven :
In Epictetus ziet gij 't klaar.
Toen deze nog als slaaf de ketenen moest dragen,
AVerd hij met eenen stok, door zijn te wreeden Heer,
'J'ot tweemaal op zijn been meedogenloos geslagen,
Maar sprak niet anders, dan: //Ik bid u, sla niet meer,
AVant ligt breekt gij mijn been." — Hij had dit naauw gesproken.
Of zie, de wreedaard riep: //Heb ik 't nog niet gedaan, ■
// Dan zal ik 't nu te morzel slaan !"
Eu met een enk'len slag' werd nu zijn been gebroken.
Doch Epicteet, in plaats van klagen, sprak bedaard:
// Ziedaar! nu is 't al klaar gebleken!
//Heb ik 't u niet gezegd dat gij mijn been zoudt breken?"
Zie, lezer! dit 's de vrucht, die Zeno's wijsheid baart!
A^erwin Natuur alleen door kracht van j-eden.
A^erbeeld u stout, indien gij steeds in rust wilt zijn:
'tA'ermaak is geen vermaak, en pijn is ook geen pijn.
u Maar," zegt ge, //'t wordt door de ondervinding wis bestreden !
//Hoe gaat dan uwe stelling door?"
Dat weet ik niet. Maar 't klinkt mij fraai in 't oor:
Ik blijf, Natuur ten trots, gelaten en tevreden.