Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
de bedroefde weduwnaar. O?
Een linnen doodsgewaad den lijken aan te trekken ,
En nooit de kisten toe te dekken,
Is daar 't gebruik. ]\Ien brengt ze zoo dan waar't behoort.
Zoo ging men met deze open kist ook voort.
Doch wat gebeurt er? Voortgetogen,
Kwam *tlijk juist op een weg die langs een hegge liep.
Hier kwetste een doorn haar kin: zij opende eensklaps de oogen,
Terwijl ze plotselings met luider stemme riep:
// AVaarheen , waarheen wilt gij mij dragen ?" —
Hier hoor ik, dunkt me, velen vragen:
tf Hoe werd de goede vrouw door haren echtgenoot
tf Ontvangen? Achtte hij zijn vreemd geluk niet groot,
// Toen hij zijn weerhelft zag herleven
tf En die geliefde zich hergeven P
tf Hoe was daarbij zijn hart gesteld?" —
Dit laatste zal ik u verklaren :
Na zes of hoogstens zeven jaren
Nam haar de dood ten tweeden male in zijn geweld.
De man deed haar op nieuw weer grafwaarts voeren,
En volgde zeer bedaard het lijk,
Zoo min ontroerd als and're ruwe boeren.
Maar op liet zien der heg gaf hij het klaarste blijk,
AVat omging in zijn hart: hij wrong op 't diepst bewogen
De handen in elkaar, met tranen in zijne oogen,
En riep: //Och ja! daar was het! ja!
#Och! komt die heg toch niet te na!"