Boekgegevens
Titel: C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Auteur: Gellert, C.F; Schenkman, J.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: KK 06-168
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200031
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Fabels (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C.F. Gellert's Fabelen en vertelsels
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
DE BEDEIEGEE.
Gij, Meesters in de kunst van seliaamteloos te liegen!
Eoemt vrij uw schrand'ren geest in *t listige bedriegen!
Hoeveel gij poelit, hoe grootsch gij spreekt.
Zoo wed ik toch dat u de regte kunst ontbreekt:
Een knapper slechthoofd zal in 't smeden veler listen,
(Lacht vrij om 't geen ik zeg) den voorrang u betwisten.
Een' Booswicht, die in Londen was gevat,
En met zijn makker op den dood gevangen zat,
Werd door een Arts, den kerker ingetreden,
Geld voor zijn lijf geboón, om 't na zijn dood te ontleden.
Maar Klaas ZAVoer toornig dat de Droes hem halen mogt,
Zoo hij zijn ligchaam tot dien prijs aan hem verkocht.
Doch de ander, die met hem zat in dezelfde boeijen,
Eiep straks : // ]Toe kunt ge u met dien vent zoo lang bemoeijen ?
//Ei, laat zijn mager lijf aan kraai en raaf ten spijz':
'/Zie, 't mijne is vet en frisch; dat moet u meer behagen,
//Welaan! 'k verkoop het u, en weet ge tot wat prijs?
// Drie gulden eisch ik slechts: 'k wil niet onbillijk vragen ;
//En ben ik dood, snij dan zoo lang 't u lust:
// Uw kerven zal mij toch niet storen in mijn rust." —
De slimme Dief had naauwlijks 't geld ontvangen.
Of riep: //Mijnheer Doctoor! gij zijt fraai opgeligt.
Zie nu hoe gij mijn lijf kunt krijgen van 'tGerigt!
// Ik word in ketens opgehangen."