Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
schroefgang. Windt men eene koord, van b.v. 3 strepen mid-
dellijn, eenige malen om een rond en overal even dik stokje
van 1 a 2 duimen middellijn, zoodat de afstand tusschen de naast
elkaar liggende windingen ook drie strepen of iets meer bedraagt,
dan heeft men eene, ook wat de uiterlijke gedaante aangaat, vrij
naauwkeurige afbeelding van eene gewone vaarschroef, waarvan
de koord den schroefdraad voorstelt. Bij elke zoodanige
vaarschroef behoort meestal ook nog eene moerschroef of
moer, zijnde een korte, holle cilinder, binnen welken een hel-
lend vlak zich omhoog windt; hare schroefdraden zijn ingesne-
den en passen naauwkeurig op de verhevene draden der vaar-
schroef.
41. Gebruik der schroef. De schroef heeft met de wig Gebruik
gemeen, dat zij een beweegbaar hellend vlak is; zij wordt daar- „
, ., ... schroef,
om eveneens gebruikt tot het optillen van lasten, tot het uitoe-
fenen van eene aanmerkelijke drukking en als middel om vast
te maken, en is in de beide laatste opzigten boven de wig te
verkiezen. Alleen het gebruik tot kloven en snijden is bijzonder
aan de wig eigen.
n. De schroef als opheffingswerktuig. Wanneer
Fig. 44. de timmerlieden in de bene-
denste verdieping van een huis
een regtop staanden balk wil-
len wegnemen , door welken
de hoogere verdieping gedra-
gen wordt, dan schroeven zij
de gedragene balken eenigzins
hooger. Zij nemen eene groote
houten schroef en draaijen de
vaarschroef in de moer; daarop plaatsen zij dej'schroef loodregt
onder den op te heffen wand, zoodat hij [daarop onbewegelijk
vast ligt. Door het bovenste gedeelte der vaarschroef, den kop
der schroef, wordt een hefboom gestoken en daarmede de
cr. nat. 6