Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Om echter naauwkeiiriger de achtervolgens doorloopene val-
ruimtenteonder-
zoeken, binde
men een metalen
kogel of een zwa-
ren sleutel aan
een 9 palmen of
iets meer langen
dunnen draad,
bevestige diens
boveneinde aan
een staafje of potlood, aan hetwelk men op de tafel door plank-
jes of boeken, die men er onder en er op legt, eene vaste ho-
rizontale ligging geeft. De draad met den kogel, voor de tafel ge-
heel vrij neerhangende, vormt een slinger en heeft de eigen-
schap, wanneer het gewigt van ter zijde zachtjes aangestoo-
ten wordt, regelmatig heen en weer te slingeren en tot ie-
dere slingering ongeveer eene seconde te gebruiken. De slinger
moet cot het afmeten van de gelijke deelen des tijds, der secon-
den, dienen, doch vereischt eenige oefening om zijne beweging
naauwkeurig w^aar te nemen. Men kan zich die waarneming ver-
gemakkelijken, door op den grond, juist onder den bol of sleu-
tel als deze stil hangt, met krijt eene streep te trekken of eenig
kantig stuk hout te plaatsen.
Nu teekene men met inkt van buiten boven aan de goot een
punt, van hetwelk de kogel zijne beweging beginnen moet, late
den kogel los, wanneer de vooraf aangestooten slinger juist eene
schommeling begint, of wanneer het slingergewigt juist boven
de streep is gekomen, en teekene weder het punt der goot aan,
waar de kogel zich bevindt, wanneer de slinger zijne schom-
meling voltooit, of wanneer het gewigt voor de eerste maal ^ve-
der boven de streep komt; er is dan eene seconde verloopen.
Deze handeling moet men, om dwalingen te vermijden, meer-
malen herhalen. Is het zeker dat men zich niet vergist heeft,