Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
777
109 Lns. inrigting om de ontleding van zouten aan te toonen: door
het rood kleuren van een blaauw plantensap rondom den posi-
tiven , en het groen kleuren om den negativen pooldraad,
ƒ4,80.
110 Apparaat voor galvanoplastiek met poreuse pot, naar grootte
ƒ 1,50 tot/5.
111 Oplossingen, voor al de vorige apparaten geschikt. Zilveroplossing
per ned. maatje in stopflesch ƒ0,70. Goudoplossing, etc.
112 Lns. apparaat voor de proef van Oersted, fig. 214, f\.
113 Eheoskoop, op maghonijhout voetje onder glasklok, / 4,80. Met
stelschroeven/ 6; met graadverdeeling en grooter ƒ10,80.
114 Een elektro-magneet met dubbele omwinding en sluitstuk /1,80.
Met een klein Bunsen-element kan deze 10 kilogr. dra-
gen. Grootere naar evenredigheid.
115 Staaf-elektro-magneet, /■1,20.
116 Kleine magnetiseerring van Elias, ƒ0,90.
117 Glazen buisje, met koperdraad omwonden, tot het magnetiseren
door de ontlading eener leidsche flesch,/0,80.
118 Elektro-magneet als van no. 163 op voet met klokje en sluitstuk
met klepeltje, op een afstand als wekker-apparaat dienende, de
beweging van de schrijfstift van de Morse-telegraaf aantoonende,
en, van het voetje afgenomen, tot dragen en tot proeven fig.
131 en 32 geschikt. Met cylinder voor deze laatste proef/4,80.
119 Werkend model van een wijzertelegraaf, alle deelen gezamenlijk in
werking vcrtoonende, met seingever/ 30.
120 Idem van een Morse-telegraaf met sleutel,/160, eenvoudiger/90.
121 Model van een electro-niagnetisch beweging-werktuig, te gelijk
magncto-elektrisch werktuig, fig. 228,/ 42. Enkel beweging-
toestel ƒ 12 ä 20.
122 Inductie-werktuigen, fig. 233 , met een klein Bunsen-element
onverdragelijke schokken gevende ƒ 11. Idem voor medisch ge-
bruik, zeer portatif en gemakkelijk ingerigt, met element en ap-
plicatoren,/16 ä/30.
123 Magneto-elektrische apparaten. Lns inrigting voor medisch ge-
bmik ƒ 68. Grootere, die bij het onderwijs de batterij volkomen
kunnen vervangen, ƒ 150 en hooger.
124 Thermo-elektrisch element van koper en ijzer, bij den rheoskoop
no. 162 reeds door enkele verwarming met den vinger duidelijke
stroomen opwekkende, ƒ 0,40.
125 Lns electro-thermoskoop van bismuth en koper, bij de minste
verwarming den stroom duidelijk aantoonende, ƒ 16.