Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
776
95 Bakje ter ontsteking van zwavelaether ƒ 0,45.
Voor het eerste onclerrigt heeft men genoeg aan de nos
82, 89, 92—95, gezamenlijk kostendeƒ13,50.
VI. GALVANISCHE ELEKTRICITEIT, ELEKTROMAGNETISME EN"
THERMO-ELEKTRICITEIT.
96 Elektroskoop van Bohnenberger, naar F e ehner's verbe-
tering, met koper en zinkschijven voor de fondamentaalproef
van Volta, ƒ 18,50 a/26.
Hoewel tot de genoemde proef hier voornamelijk bestemd,
is deze elektroskoop om zijne bijzondere gevoeligheid ook
uitmuntend bruikbaar voor alle andere proefnemingen.
Zoo kan men b.v. vooral hiermede de opwekking van elek-
triciteit op alle ligchamen door wrijving, en het feit,
dat twee tegen elkaar gewreven ligchamen beide geëlektri-
seerd worden, bijzonder overtuigend aantoonen, alles zonder
den voor demonstratie zoo hoogst lastigen condensator.
97 Eenvoudig zink-koperelement, fig. 298, ƒ1,20.
98 Daniël-elementen, naar grootte , ƒ 1,60— ƒ3.
99 Bunsen-elementen. Kleine ƒ 1,50; 10 daarvan in bakje met ge-
leiders y 16. Grootere ƒ1,70; 10 daarvan in bakje met ge-
leiders ƒ18; met beste potten J 0,20 per element meer, met
platina contact ƒ0,10 per element meer.
100 Grove-elementen. Een element van omstreeks C] palm dub-
bel werkende platina-oppervlakte ƒ9; 5 elementen als boven ƒ45.
Zie de noot op bl. 355.
101 Een vijl met heft voor fig. 203, ƒ 0,30.
102 Platinadraad om te gloeijen, per el ƒ0,50, ijzerdraad idem, per
klosje /0,15.
103 Keten van platina en zilverdraad; door een stroom van genoeg-
zame sterkte gloeit het platina, maar het zilver niet, naar grootte
ƒ1,50 ä ƒ 5.
104 Koolspitsen met houders om het elektr. lichtte vertoonen ƒ 2,20.
105 Kood koperen plaatje met zinken stift, fig. 205 , /'0,80, ook
met rood koperen stift, voor fig. 260 , ƒ 0,95.
106 Een voltameter met platina-elektroden, fig. 207, ƒ 4,20 ä ƒ 6,80,
naar grootte.
107 Glas met lood en koperreep, voor fig, 208 ,/ 0,70.
108 Een zilver elektrode met glaasje voor galvanische verzilvering
ƒ 0,80 , een goud-elektrode met idem ƒ 1,50.