Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
OPGAVE
VAN EENIGE TOESTELLEN VOOR IIET ONDERWIJS IN DE NATUUR-
KUNDE, TOT DE DAARNEVENS GEPLAATSTE PRIJZEN VER-
KRIJGBAAR BIJ
LOGEMAN & PUNCKLER
TE HAARLEM.
L EVENWIGT EN BEWEGING VAN VASTE LIGCHAMEN.
1 Een schiet-of pasloodje, fig. 1, te gelijk tot fig. 64 dienstig,/ 0,50.
2 Een waterpas, fig. 3, ƒ 0,90.
3 Een houten stangje, ingekeept voor fig. 4, ƒ 0,40.
4 Een regthoekig plankje voor 't zwaartepunt, fig. 5, ƒ 0,40.
5 Een idem, onregelmatige veelhoek met haakjes en lijnen voor de
empirische bepaling van 't zwaartepunt, ƒ 0,75.
6 Een schijf voor fig. 7 , 8 en 9 en een idem met excentrisch zwaar-
tepunt, ƒ1,40.
7 Een houten kegel met koperen stang en bol, fig. 10,/1,20.
8 Drie blokjes voor de standvastheid, ƒ 0,90.
9 Een idem, onregelmatige veelhoek met loodlijnen en schietloodje
voor fig. 12, ƒ 1,20.
10 Een hefboomtoestel met twee hefboomen, fig. 14, 17, 18, 22
en 23, J 6,50.
11 Een houten evenaar voor de theorie der balans, fig. 16 veel ver-
beterd, ƒ 1,20.
3 2 Een fijne koperen balans met twee schalen en een stel gewigten
van 200 totO,l wigtje, ook bij de waterweegkunde dienstig, ƒ 12,50.
13 Een model eener brugbalans van hout, glas en koper, naar
Kuiper, de geheele inrigting in werking vertooneude, ƒ 28,00.
14 Twee hefboomen met verbindingstangen, aau no. 10 aan te bren-
gen ter verklaring van de werking der brugbalans, ƒ 2,50.
15 Een koperen armpje met twee koperen katrollen aan fig. 10 te be-
zigen, voor fig. 26, 27 en 2Sa en />, ƒ3,80.