Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANHANGSEL.
PE BENOODIGDHEDEN TOT DE PROEFNEMINGEN
EN DE.MONSTKATIëN.
Ter wille van diegenen, welke het, bij den noodigen lust en eene ze-
kere handigheid en gevatheid, ook niet aan eenigen tijd ontbreekt,
is Crüger overal bedacht geweest om de noodige vingerwijzingen
en aanduidingen te geven , ten einde hen m staat te stellen, de meeste
der tot de proefnemingen noodige toestellen geheel of met behulp
van eenen gewonen werkman zamen te stellen. Zelfs voor dezulken even-
wel zijn nog verschillende kleine toestellen en benoodigdheden, vooral
van glas , onontbeerlijk. Aan het slot van het werk vinden wij dan ook
eene opgave van kleine verzamelingen dier benoodigdheden, zooals
zij door de instrumentmakers Gressler in Erfürt, Grüel en
Luhme en Cie. te Berlijn, Dreijer te München en Bat ka te
Praag worden afgeleverd. Zij zijn door boek handelaars-gelegenheid
van daar door den boekhandelaar Körner te Erfurt te verkrijgen.
Elke boekhandelaar in ons vaderland , die op Duitschland correspon-
deert, zal zich zeker ook wel met de bezorging willen belasten.
Het zoogenaamde „einfache Apparat" bestaat uit 12 rea-
geerbuizen, 3 kookfleschjes, 1 suikerglas, 2 glazen trechters, 12
verschillende glasbuizen, 1 spirituslamp met drievoetje en ijzer zand-
schaaltje, 1 kurkvijl, 1 poreus potje voor galv. element, een eindje
dun platinadraad, eenig rood koperen geleiddraad en eenige ellen dun
omsponnen draad en 6 vlierpitballetjes. Dit alles kost te zamen 4
Rth. of J 7,20. Met port en inkomend regt zal het hier tusschen de
ƒ8,00 en/9,00 kosten.
Er is op de zelfde wijze ook nog een „elektrischer Apparat"
te verkrijgen. Dit bestaat uit 1 kleine hars-elektrophoor, 1 leidsch
fleschje, 6 vlierpitballetjes, 1 kleine magneet, 1 Bunsen-element,
eenig dun platinadraad, rood koperen geleiddraad, 1 elektromagneet
en 1 klein verbindingschroefje. Het kost te zamen 5 ßth. of ƒ 9,00.
Hier zal het dus zoo omstreeks/ 10,00 of /11,00 kosten.
50*