Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
765
alle voorwerpen, hoe verschillend ook hunne oppervlakte zijn
mag, bijna de zelfde temperatuur aan, omdat de ligchamen,
die het snelst warmte uitstralen , ze ook even snel weder opne-
men, en die, welke langzaam warmtestralen opnemen, ze ook
langzaam weder uitzenden. Maar onafgebroken heeft een aan-
nemen cn afgeven, eeue gestadige beweging der warmte plaats.
Fig. 418.
r Gg
'1 1' ''//, 'p'

*De terugkaatsing der warmtestralen door glanzende ligchamen
geschiedt, gelijk reeds de in § 347 besprokene brandspiegels
bewijzen, op gelijke wijze en naar de zelfde wetten, welke vroeger
(300) voor de terugkaatsing des lichts zijn ontwikkeld. Wanneer
men in het brandpunt F van een hollen metalen spiegel een
ijzeren net met glimmende houtskolen op een voetstuk plaatst,
dau zullen de daardoor uitgezonden warmtestralen door den spie-
gel zoo worden terug gekaatst, dat een groot deel daarvan na de
terugkaatsing evenwijdig zijn. Worden deze door eene op ver-
scheidene ellen afstands geplaatsten, tweeden spiegel opgevan-
gen , dan zal deze ze allen weder in zijn In-andpunt F' doen za-
menkomen. Een daar geplaatst ligt brandbaar ligchaam, een stukje
zwam b.v., kan op deze wijze ontstoken worden door de warmte