Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
764
het witte stukje heeft alle warmtestralen terug gekaatst, zonder
de sneeuw te verwarmen.
Proef e. Eene oneffene, ruwe metalen schijf en eene gepo-
lijste worden niet even warm, wanneer zij aan de zonnestralen
blootgesteld worden. De gepolijste oppervlakte wordt bijna iu
't geheel niet verwarmd.
Gevolgelijk nemen donkere en ruwe oppervlak-
ten de warmtestralen sneller op, teravij 1 daar-
entegen heldere en gepolijste ligchamen deze
terug kaatsen. De zelfde ligchamen, welke ügt warmte uil-
stralen , nemen ze ook ligt op.
Als w i n t e r k 1 e e d i n g kiest men donkere stoffen,
welke in de kamer dc door de kagchel uitgestraalde warmte op
zich hiten werken, en bewaart men het ligchaam voor het ver-
blijf in de open lucht nog door twee niet-geleiders, eene afgeslo-
tene luchtlaag en eene wollen stof. Gebruikte, met roet bedekte
ketels en pannen worden spoediger warm dan nieuwe, en
men schuurt ze met opzet niet op zulke plaatsen, waar zij met
het vuur in aanraking komen. Naast donkere palen en boomstam-
men smelt de sneeuw vroeger dan rondom ; aan donkere mu-
ren wordt de druif bij ons sneller en beter rijp.
Daarentegen nemen helder kleurige zomerkleede-
ren weinig zonnewarmte op en kaatsen de meeste warmtestra-
len terug. Tot onderkleederen zijn witte stoffen geschikt,
welke de van het ligchaam uitgaande warmtestralen daaraan
weder toewerpen. Men bouwt terrasvormig op wijnbergen
V e l e w i 11 e m u r c n, opdat zij de daarop vallende verwarmende
stralen aan de afzonderlijk aan palen staande wijnstokken terug
zenden. In een gepolijst metalen vat blijft wegens de
terugkaatsing der van buiten komende warmte in den zomer het
drinkwater vrij lang koel. Een vuurscherm, dat van blank
blik gemaakt cn voor den haard geplaatst wordt, kaatst de warmte
naar den haard terug en verhoogt ze op die wijze, terwijl gelijk-
tijdig de kamer koeler blijft. In eene kamer nemen allengs