Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
763
geheele aarde straalt gedurende een jaar even veel warmte in
de koude wereldruimte uit als zij door straling van de zon ont-
vangt , zoodat de temperatuur der aarde niet toe- of afneemt.
393. Opneming en terugkaatsing der warmtestralen.
Proef a. De voor de voorgaande proef met donker en met Opne-
goud papier omwikkelde glazen worden met koud water gevuld, ming en
in de zon gezet en na eenigen tijd met den thermometer onder- kla^rng
zocht. Het met donker papier omwikkelde glas is veel war-
1 1 i-i X i 1 warmte-
mer geworden en heeft meer warmtestralen opgeno- stralen.
men, terwijl het goudpapier ze bijna werkeloos terug gekaatst
heeft.
Proef />. De luchtthermometer (proef 392r) worde, nadat
men er de kurk afgenomen heeft, in de vlam eener olielamp
gehouden en daardoor aan de eene zijde met roet overtrokken.
Nadat het glas zich afgekoeld heeft, zette men de kurk met de
haarhuis er weder op. Te voren had de toestel op eenige palmen
afstands van eene kagchel naauwelijks eene warmtestraling ge-
toond; thans brenge men den luchtthermometer met voorgehou-
den scherm op den zelfden stand van de kagchel, terwijl hij deze
zijne met roet overtrokken zijde toekeert. Na het wegnemen van
het scherm zal de vloeistof terstond beginnen te klimmen, om-
dat het roet ligt warmtestralen opneemt.
Proef r. Omstreeks den middag beproeve men door een
brandglas (§312 en 347) na elkander een stukje wit, en
dan een stuk zwart papier aan te steken. Het zal langer du-
ren eer het wit papier begint te branden. Het donkere papier
neemt de warmtestralen veel gemakkelijker op.
Proef rf. Men spreide in den winter bij zonneschijn naast proef
elkander een wit, een zwart en meer andere stukjes laken van
van verschillende kleur op de sneeuw uit. Na eenigen tijd
zal onder het zwarte stuk laken de sneeuw het meest gesmolten
zijn, de minder donkere stukken zijn minder diep ingezakt, en