Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
757
bloot; zij verkrijgen de zelfde temperatuur, en een thermometer
toont dit aan. Maar het metaal is op het gevoel zeer koud, het
hout minder en de wol nog minder. Het metaal ontrooft aan de
hand, daar de door haar medegedeelde warmte zich sneller naar
alle zijden door zijne massa verbreidt, de meeste warmte; bij
de wol nemen slechts de onmiddellijk aangeraakte plaatsen der
hand eenigzins warmte weg, en het duurt zeer lang eer de meer
verwijderde deelen warmte ontvangen, die aan de hand ontno-
men is. Zoo bewerkt de greep van een metalen pomp-
zwengel bij wintertijd voor de hand een groot verlies van
warmte en derhalve een gevoel van aanmerkelijke koude. Op een
steenen vloer worden de voeten koud, daar hij de warmte
sneller opneemt dan hout.
390. Warmtegeleiding door drupvormig vloeibare Warmte-
en luchtvormige ligchamen. d'^'^'doo
Proef ö. Eene reageerbuis worde bijna geheel met water 'afup?""^
gevuld en blijve van boven open. Houdt men ze eenigzins vormig
schuin zoodanig boven de spirituslamp, dat de vlam de bovenste ^^ jjg.
lagen van het water raakt, dan zullen zij beginnen te koken, chamen.
maar de onderste lagen van het water zullen koud blijven, en
de hand zal geene merkbare vermeerdering van warmte gevoelen.
De proef laat zich met den zelfden uitslag met de andere drup-
vormig vloeibare ligchamen nemen. Gevolgelijk behooren,
met uitzondering van het metallieke kwik, de drupvormige
vloeistoffen tot de slechte warmtegeleiders.
Proef A. Om het warmtegeleidingsvermogen van luchtvor-
mige ligchamen te onderzoeken, houde men het gesloten einde gelei-
eener reageerbuis, die dampkringslucht bevat, in schuine rigting
boven de spirituslamp en sluite de naar beneden gekeerde ope- vormige
ning ten deele met den vinger. De lucht, die den vinger aan-
raakt, zal geene verhooging van temperatuur vertoonen, en
daaruit kan men besluiten, dat ook de luchtvormige lig.
chamen slechte warmtegeleiders zijn.