Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
748
scheep-stoomwerktuig het vliegwiel weg te laten, en twee aan
de zelfde as werkende stoomcylinders te gebruiken ; hunne
krukken zijn zoo geplaatst, dat de eene loodregt staat, terwijl
de andere horizontaal ligt, waardoor de eene de andere over
de doode punten der krukbaan heenhelpt (§ 65).
Werktui- 388. Werktuigen van lage en van hooge drukking,
gen van In het stoomwerktuig van Watt wordt stoom van ge-
spankracht of van lage drukking aangewend; daar
de condensor steeds aan de eene zijde van den zuiger in
den stoomcilinder eene genoegzaam ledige ruimte voort-
brengt , zoo is eene spankracht, welke weinig grooter is dan de
drukking der lucht, en welke de stoom bij het kookpunt heeft,
toereikend om den zuiger in Ijeweging te brengen. Derhalve
wordt het stoomwerktuig van Watt, van eenen condensor voor-
zien, werktuig van lage drukking genaamd.
Werktui- Door sterkere verwarming wordt de spankracht van den stoom
gen van verhoogd. Keeds l)ij 121,4 graden C. werkt hij tweemaal zoo
drukking.®*'®''!^ de kracht van 3 dampkringen, bij 145,4 graden
met de kracht van 4 dampkringen. Zulke stoom, wiens span-
kracht ten minste twee en een half maal zoo groot is als de
drukking van den dampkring, wordt als stoom van hooge
drukking beschouwd, en is in staat om den zidger van den
stoomcilinder te bewegen, ook als er onder hem geene ledige
ruimte voortgebragt wordt, en de verbruikte stoom in de lucht
wegstroomt. Daarom kwam men op de gedachte om daar, waar
de ruimte tot het plaatsen van een werktuig van lage drukking
van Watt niet toereikend was, den condensor met zijne lucht-
en koudwaterpomp weg te lateu en stroom vau hooge drukking
aan te wenden. Stoomwerktuigen zonder condensor hee-
ten werktuigen van hooge drukking en zijn onder
allen de eenvoudigste, omdat zij wezenlijk slechts uit den ketel,
den stoomcilinder met zijnen zuiger en de stoomkas met het
excentriek bestaan. Men denke zich, om eene voorstelling van