Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
741
is eene cirkelvormige schijf zoodanig bevestigd, dat de as niet
door haar middelpunt gaat; terwijl zij zich omdraait, ligt daar-
om het grootste gedeelte der schijf nu links en dan regts van
de as A. Om den omtrek der schijf is een verschuifbare ring
gelegd, welke door middel eener stangverbinding, de schuif-
o f r e g e 1 i n g s s t a n g, bij Z? in eenen hefboom ^ingrijpt. De
hefboom BCE draait zich om de vaste as C en beweegt de stang
D en tevens de met haar door eene dwarsstang verbondene stang
der schuifklep S. Ligt, zoo als in de teekening, het grootstste
gedeelte van het excentriek aan de linker zijde, dan is ook de
regelingsstang naar de linker zijde, maar het punt E naar bo-
ven geschoven. Door eene halve omdraaijing der schijf verkrijgt
de stang haren stand het verst naar de regter zijde, en het
eindpunt E van den hefboom wordt met de schuifklep beneden-
Fig. 414.
waarts bewogen. Ligt men de stang bij het punt B uit den hef-
boom , dan staat de schuifklep en ten gevolge daarvan het ge-
heele werktuig stil. Vergelijk § 387.
385. Overzigt van het stoomwerktuig van Watt.
Zoeken wij in de afbeelding van het stoomwerktuig van Watt
(fig. 415) de ons reeds bekende gedeelten daarvan op, dan
voert uit den ter linker zijde voorgestelden stoomketel de
stoombuis V in de stoomkas /iv, in welke zich de schuifklep
beweegt, die op de zoo even verklaarde wijze wordt op- en ne-