Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
739
de lengte des evenaars, in de even lange stang OD, wier eene
as O aan eenig vast punt buiten de balans is bevestigd, en in de
verbindingsstang BD den grondslag van den zoo even verklaarden
toestel weder. Het midden der verbindingsstang, M, is het punt,
waaraan eene loodregte zuigerstang door middel van eene om M
draaibare as moet aangrijpen, opdat zij steeds in loodregten
stand blijve. Aan het werktuig zijn echter twee zuigerstangen,
waarbij dit vooral noodig is, de zuigerstang van den stoomcilin-
der en die der luchtpomp, welke lucht en water uit den con-
densor pompt. Terwijl Watt nu de stang der luchtpomp
Fig. 413.
aan het punt M liet aangrijpen, verbond hij door middel van
horizontale assen nog twee stangen met den bedoelden toestel,
van welke Dl' insgelijks de lengte van het vierde deel van den
evenaar, en Jfde lengte van heeft, en breidde ze daardoor
uit tot een vierhoek met evenwijdige zijden, die nu teregt den naam
van p a r a 11 e 10 g r a m van Watt draagt. Het punt P beweegt
zich daarin evenwijdig met het punt M en gaat insgelijks lood-
regt op en neer, maar legt een tweemaal zoo grooten weg af.
Aan het punt P liet hij daarom de zuigerstang van den
stoomcilinder aangrijpen.
b. De kruk. Met behulp van het parallelogram van Watt,