Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
730
Regeling opgedragen had om bij afwisseling de kranen van het werktuig
toe"en af-openen en te sluiten, bedacht een middel om de machine
voer des zelve dit werk te laten verrigten. Hij bond touwen aan de hand-
doorïet b®'<ie kranen en bevestigde die zoodanig aan den
werktuig evenaar, dat deze bij zijne beweging de touwen aantrok en aan
de kranen den doelmatigen stand gaf. De figuur stelt de wijze
voor, waarop men later dit openen en sluiten der kranen met
behulp van de aan den evenaar verbonden stangen leerde voort-
brengen.
De con- 381. De uitvinding van den condensor door Watt.
densor. j)g stoomwerktuigen hebben hunne tegenwoordige volkomenheid
te danken aan den werktuigkundige James Watt. Hij was
in Schotland geboren en had een tijd lang als vervaardiger van
mathematische werktuigen te Londen gewoond, tot de ver-
zwakte staat zijner gezondheid hem noopte, om naar Schotland
terug te keeren. Hier zette hij zich te Glasgow neder en ont-
ving in den winter van het jaar 1764 van de Universiteit het
model eener atmosferische stooommachine ter herstelling. Toen
hij ze in werking bragt, vond hij het verbruik van brandstof en
stoom in vergelijking met de werking der machine in 't oogloo-
pend groot en zag weldra in, dat dit verlies door het instroo-
men van het koude water in den stoomcilinder te weeg gebragt
werd. Na iederen nedergang van den zuiger werd eene groote
hoeveelheid stoom verkwist, om den afgekoelden cilinder weder
tot het kookpunt te verwarmen. Watt vestigde al zijne aandacht
ojj de uitvinding van een middel om den stoom te verdigten,
zonder den cilinder af te koelen.
Eene proef bragt hem op de gedachte om den stoom in
een afzonderlijk vat te verdigten. Hij had eene
flesch (1) ten deele met water gevuld, leidde uit hare door-
boorde kurk eene buis door de kurk eener andere, ledige
flesch en bragt bovendien deze tweede flesch door eene bene-
denwaarts voerende buis van de lengte eener barometerbuis