Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
728
B.

N ^mmm
tvVi
BS?«
Newco- Terwijl hij op dergelijke wijze de dampkringsdrukking op een
men s^ at- ^uio-er liet werken, volmaakte de Engelschman Newcomen de
mosferisch ...
werktuig, uitvinding van Saverv en gaf aan het atmosferische stoom-
werktuig de volgende inrigting. In eene passende stookruimte
is de stoomketel, C, ingemetseld; hij is van ijzer, rondom
gesloten en dient tot ontwikkeling van den stoom. Uit het bo-
venste gedeelte van den ketel voert eene buis, de stoombuis,
die van eene kraan r voorzien is, opdat men aan den stoom bij
afwisseling den doorgang zou kunnen vergunnen of dien afslui-
ten. De stoombuis loopt
uit in den ondersten bo-
dem van een wijden ijze-
ren cilinder P, den stoom-
cilinder, die van boven
open is en de dampkrings-
lucht toelaat, van boven
af op den zuiger te
drukken, \velke zich in den
stoomcilinder op en neer
moet bewegen. Door mid-
del van een ketting hangt
de ziiiger aan het eene
einde van een sterken
evenaar en trekt dit bij
zijnen nedergang naar be-
neden ; aan het andere ein-
de van den evenaar is een
gewigt en de stang eener
pomp bevestigd, die door
het werktuig in beweging gebragt moet worden. Gewigt en
pompstang zijn zoo zwaar gemaakt, dat zij, in geval hun geene
andere kracht tegenwerkte, dalen en den zuiger optrekken
zouden.
Bevindt zich vooreerst de zuiger in het bovenste gedeelte van