Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
725
Fig. 404.
niet toereiliend is. In zulke gevallen verleent de blaaslamp
welkome diensten. Om ze goedkoop te verkrijgen, laat men door
den blikslager eene cilindervormige bus van blik, zes duim wijd
en even zoo hoog, vervaardigen; zij is overal gesloten en slechts
de bovenste bodem verkrijgt twee openingen. Op de eene wordt
eene korte buis gesoldeerd, die zich geheel buiten de bus be-
vindt en tot het opnemen eener kurk dient. In de andere ope-
ning van den bovensten bodem, nabij zijnen rand, wordt eene
enge metalen buis gesoldeerd, die niet in de bus uitsteekt, eerst
benedenwaarts en dan van onderen horizontaal omgebogen is;
hare opening moet zeer eng zijn. Het
aldus ingerigte ligchaam der lamp wordt
door de wijdere opening half met spi-
ritus gevuld en, nadat zij weder door
eene passende kurk gesloten is, op
eenen drievoet gezet, onder welken
eene kleine metalen spirituslamp brandt,
die van boven geheel open of ook van
eene pit kan voorzien zijn. De ope-
ning der uit de bus naar beneden voerende buis moet juist
voor de vlam der lamp liggen. Weldra geraakt de spiritus in
de bus aan het koken; de zich ontwikkelende dampen verdrin-
gen door hunne spankracht de lucht, die door de buis ontwijkt;
maar zij zeiven worden weldra door de na hen opstijgende dam-
pen verdreven en stroomen onder eenig geruisch uit de buis.
In de vlam der lamp tredende, ontbranden de spiritusdampen
en vormen eene lange horizontale vlam van groote hitte. De
kurk bekleedt de plaats eener veiligheidsklep en moet niet al
te vast opgezet worden, opdat de te groot geworden spankracht
der dampen de bus niet doe springen, maar slechts de kurk
afwerpt.
Heeft men een glazen buis te buigen, die niet vochtig mag
zijn, dan brengt men ze langzameriiand op de heetste plaats
der vlam en draait ze voortdurend om, opdat het glas gelijkma-
(If