Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
723
lakens op verhitte ijzeren platen geperst en met damp doordron- yg^^^^.
gen wordt. Bij de inrigting eener stoomver warming voor men.
een groot gebouw wordt in het benedenste gedeelte daarvan een
rondom gesloten stoomketel aangebragt en daarin het te ver-
dampen water verhit; uit den ketel komt de damp door eene
wijde metalen buis in de ijzeren stoombuizen, die in eenigzins
hellende ligging door de kamers of onder den vloer heen geleid
zijn. Terwijl de dampen zich in de buizen tot drupvormig wa-
ter verdichten, geven zij hunne gebondene warmte aan deze af,
maar het daardoor gevormde water vloeit naar den ketel terug,
tot welk einde juist de stoombuizen eenigzins schuin gelegd zijn.
De daarbij beoogde besparing van brandstof kan geenszins door
het aanwenden van stoom bereikt worden; want zoo veel warm-
te deze aan de buizen moet mededeelen, zoo veel moet hem
door het vuur vooraf medegedeeld zijn; maar wel laat zich,
daar er slechts eene enkele groote stookplaats te onderhouden
is, deze doelmatiger aanleggen en daardoor het bij talrijke stook-
plaatsen plaats hebbende verlies van brandstof verminderen.
Bekend zijn de russische dampbaden en de zweetbaden in be-
sloten kuipen.
S.ll
378. De destillatie.
Proef. In de doorboorde kurk van een kookfleschje, datDcdestil-
ten deele met
Fig. 403.
brandewijn ge-
vuld is, passe men
den korten arm
van eene aan bei-
de einden bene-
denwaarts geboge-
ne gasgeleibuis,
en zette het om
de langzamer en
gelijkmatiger ver-