Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
722
1788 over Frankrijk trok, twee van elkander gescheidene stre-
pen, eene mijl breed en van honderd mijlen lengte. Steeds gaat
het vallen van hagel met electrische verschijnselen, met onweder
en storm, gepaard.
DE AANWENDING DER DAMPEN.
Wijzen 377. Het nuttig gebruik van den damp tot koken,
wento'g en verwarmen. De door koken verkregene damp
der kan op velerlei wijze worden aangewend; men maakt gebruik
dampen, pf ygjj jjg ^varmte van den damp, of van zijnen terug-
keer tot den drupvormig vloeibaren toestand,
of van zijne spankracht. 1) Bij het koken en verwar-
men wordt van de warmte van den damp partij getrokken;
2) bij het destilleren dwingt men hem door afkoeling,
drupvormig vloeibaar te worden, met oogmerk om eene gedes-
tilleerde vloeistof voort te brengen; 3) bij de b 1 a a s 1 a m p is
zijne spankracht werkzaam; 4) bij de stoomwerktuigen
eindelijk komt of de terugkeer van den damp tot den drupvor-
mig vloeibaren toestand, met oogmerk om eene luchtledige ruimte
daar te stellen, of zijne spankracht of beide te gelijk in toe-
passing.
Het koken ° ® damp geschiedt zoo dat men het onderste
met damp. gedeelte van het kookvat met water vult, daarboven een zeef-
vormigen bodem legt en op dezen de te koken vruchten, vleesch
of groenten; de opening van het vat wordt bijna luchtdigt ge-
sloten en de damp kan dus slechts moeijelijk ontwijken. Voorts
maakt men van de gebondene warmte van den damp, die zich
bij zijn ontstaan met hem vereenigt, en die hij bij zijne veran-
Droogen.dering in droppels weder afgeeft, gebruik tot het droogen
van ligt ontbrandbare ligchamen, inzonderheid van buskruid,
tabak, mout en gekleurde stoffen, ook tot het branden van de
koffij en het decatiseren van het laken, dat over natte linnen