Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
721
Fig. 402.
jen aan door voort-
durend aanzetten
en bevriezen van
waterdamp, worden
zwaarder en vallen
als sneeuwvlokken
naar beneden. Vangt
men in de koude
met eene glasruit of
op donker papier
sneeuwvlokken op
en besciiouwt men ze door een vergrootglas, dan vertoonen zij
allen den grondvorm eener zeshoekige ster, die tot de
versehillendste regelmatige gedaanten ontwikkeld is.
De hagel. Voor het ontstaan van den hagel, deze midden
in den zomer in ijskorrels veranderde regendroppelen, weet men
tot nog toe geene geheel zekere verklaring. Men is niet in staat
op te geven, van waar de groote koude komt, die bij aanmer-
kelijke warmte der lucht het water doet bevriezen, noch hoe het
mogelijk is dat de hagelkorrels lang genoeg in de lucht zweven
om tot zulke grootte aan te groeijen. De hagelwolken zijn aan
het uitgetakte en verscheurde voorkomen harer randen en aan
hare witachtige of grijs-roodachtige tint te herkennen; meestal
zweven zij zeer laag en veroorzaken eene aanmerkelijke ver-
duistering der lucht. liet vallen van hagel kondigt zich door
een voorafgaand ratelend gedruisch aan, en opmerkzame waar-
nemers, die in bergachtige streken midden in eene hagelwolk
geraakten, hebben opgemerkt dat de in de lucht zwevende hagel-
korrels in eene cirkelvormige beweging waren. Slechts weinige
minuten pleegt eene hagelbui te duren, en met de snelheid van
den storm verspreidt zij over eene smalle lange streek lands
hare verwoestende werkingen. Dikwijls is deze streek slechts
eenige honderd ellen breed en eene of meer geographische mij-
len lang; nogtans vormde de vreeselijke hagelbui, die in 't jaar
Hagel.
f'
l
I
I