Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
714
Psychro
meter.
Fis. -100.
De andere bol is met fijn linnen omwonden. De geheele buis is door
koken van den ether luchtledig gemaakt en toen gesloten; zij is
dus slechts met etherdampen gevuld. Om het dauwpunt te vinden,
druppelt men ether op den omwonden bol; ten gevolge der snelle
verdamping des ethers koelt de bol zich
af, de daarin bevatte etherdampen
worden drupvormig, en daar de druk-
king der dampen op den ether in den
anderen bol weggenomen is, heeft hier
eene sterkere verdamping en eene daar-
mede gepaard gaande afkoeling plaats.
Bij herhaald bevochtigen van den om-
wonden bol met ether daalt de tem-
peratuur der hem omgevende lucht
zoo ver, dat een gedeelte harer water-
dampen zich verdigt en zich als een
flaauwen aanslag op den gouden ring vertoont. Men neemt den
thermometer, die zich in de buis bevindt, waar en verkrijgt zoo
het dauwpunt. Ligt het slechts een weinig lager dan de tem-
peratuur der lucht, dan is de lucht bijna in den toestand der
verzadiging, en er is regen of een andere vochtige nederslag
te verwachten.
De psychrometer (nat-koudemeter) van August bestaat
uit twee zeer naauwkeurig bewerkte thermometers, die tiende
deelen van graden aanwijzen; zij hangen naast elkander; de
eene geeft de temperatuur der lucht aan, maar de bol van den
anderen is met fijn linnen omwonden, dat in een daaronder
staand vat met water reikt, en wordt door de capillariteit van
het linnen bestendig vochtig gehouden. Wegens de daardoor te
weeg gebragte verdamping moet de tweede thermometer lager
staan dan de eerste. Stonden beiden even hoog, dan was
er geene verdampingskoude, bij gevolg ook geene verdamping
voorhanden, en het zou dus blijken dat de lucht geene dam-
pen meer opneemt of dat zij volkomen verzadigd is. Hoe