Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
35. ken de verhevene plaatsen
van het eene in de laagten
van het andere of drukken er
zich in. Zal het ligchaam be-
wogen worden, dan bieden
de uitstekende deeltjes tegen-
stand en moeten omgebogen, afgerukt of verbrijzeld worden,
of het bovenste ligchaam moet zoo ver worden opgeligt, dat zijne
uitstekende deelen over die van het daaronderliggende heen ko-
men. Deze tegenstand, door de in elkander grij-
pende oneffenheden van elkander aanrak ende
ligchamen veroorzaakt, wordt de wrijving ge-
naamd.
32. Voordeel der wrijving. De wrijving is volstrekt q^.
noodzakelijk en onontbeerlijk, waar slechts voorwerpen moeten bruik
vaststaan of vastgehouden worden. De wrijving
tusschen potlood of pen en de hand biedt de mogelijkheid ving.
aan om ze vast te houden; de ingeschovene deksels van
kleur- en andere doozen blijven door wrijving gesloten. De om
een paket gebonden band zit in zijne oneffenheden vast, en
de zadel van den ruiter wordt los, wanneer de wrijving ver-
mindert. De opgezette ladder wordt door de uitstekende plaat-
sen van den vloer in het uitglijden verhinderd; even zoo schuin
geplaatste regenschermen en stokken, degens en geweren. Alle
geweven en gevlochten, gebreide en geborduur-
de stoffen hebben aan de wederzijdsche wrijving hare vastheid te
danken. Gewigtige diensten bewijst de wrijving bij die enkel-
voudige werktuigen, die als middelen ter bevestiging dienen, bij
de wig en de schroef (proef 36 en vlg.)
Menigmaal vergrooten wij opzettelijk de bestaande wrijving.
Zoo overtrekt men schuine schrijflessenaars niet zelden
met laken en stelt zoo aan de daarop gelegde voorwerpen een
wederstand tegen, die hun afglijden zekerder verhindert. Bij