Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
710
damp daaruit gretig op en vervloeijen. Daarom bezigt men het
chloorcalcinm om gassoorten te droogen, terwijl men ze door
eene daarmede gevulde chloorcalciumbuis laat stroomen.
Eij het keukenzout TOSselen vocht en droogte met den
toestand der lucht; zout, dat eene hoeveelheid damp geabsor-
beerd of opgenomen heeft, heeft een grooter gewigt; de ver-
koopers bewaren het daarom in vochtige kelders, opdat het ten
tijde der droogte geen te groot gewigtsverlies zou ondergaan. Bij
vochtige lucht zuigen de zoo even gegloeide kooldeeltjes,
welke met den rook opstijgen , onmiddellijk boven den schoor-
steen waterdamp in, worden zwaarder en vallen terstond op den
grond; daarom wordt het neerslaan van den rook bij stil we-
der voor een teeken van groote vochtigheid der lucht gehouden.
Proef b. Zoo als aan de dames, die krullen dragen, wel be-
kend is, verlengen zich de haren, indien zij bij vochtige
lucht eene hoeveelheid waterdamp opnemen. Een haar kan der-
halve dienen om aan te toonen, of de vochtigheid der lucht
grooter of geringer geworden is. Men kieze een zacht, blond
menschenhaar van toereikende lengte en beroove het van zijn
vet door het vier en twintig uren in zwavelether te laten lig-
gen. Om de uitzetting van het haar duidelijk zigtbaar te ma-
ken is de in § 348 opgegevene
toestel voldoende; men brengt
het haar daarin op de plaats,
die de draad innam, bindt het
met het eene einde regts aan den
metaaldraad, aan het een of
ander onderstel bevestigd, en
links aan den hangenden draad,
welke als hefboom de verlenging
of verkorting van het haar in
grooteren maatstaf moet voorstel-
len en eenigzins schuin moet
hangen, opdat het door zijn ge-
Fis. 396.