Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
706
te, die zij innemen, aan, hoe veel water er verdampt is, en
men kan het langzaam voortgaan der verdamping waarnemen.
Vult men nu ook de eerst gebruikte glazen buis weder met wa-
ter, dan heeft men twee gelijke massa's water, de eene in deze,
de andere in de reageerbuis en liet sehoteltje; beide verdampen;
maar de oppervlakte der vloeistof in de buis is klein ,
in de schaal veel grooter. Het water in de schaal zal sneller
verdampen, omdat de verdamping gelijktijdig aan de geheele
oppervlakte plaats heeft. — Om op eenvoudige wijze tot de zelfde
uitkomst te geraken, behoeft men slechts eene reageerbuis met
water te vullen, dit in een schoteltje te gieten, de buis nogmaals
te vullen en beide gelijke massa's water te laten verdampen.
Omdat bij eene grootere oppervlakte der verdampende vloei-
stof de verdamping sneller geschiedt, hangt men de wasch
o p, waarbij hare vochtigheid op vele punten met de lucht in
aanraking komt. In de zoutvijvers aan het strand der zee legt
men groote vlakke bekkens aan, leidt er het zeewater in, laat
het verdampen en wint zoo het zeezout. In de gradeerhui-
zen der zoutmijnen laat men de zouthoudende vloeistof op
rijsbossen druppelen, opdat eene grootere oppervlakte daar-
van met de lucht in aanraking kome en ze gedeeltelijk doe ver-
dampen. Aan de koelvaten in de brouwerijen geeft men
eene groote oppervlakte en geringe diepte, opdat de verdamping
bevorderd worde.
Wet: De verdamping wordt door den lucht-
stroom, door hoogere temperatuur en
door vergrooting der verdampende op-
pervlakte bevorderd.
371. De verdampingskoude.
De ver- P r o e f a. Men omwikkele den bol van den thermometer met
dampings-^,ratten en bevochtige deze met zwavelether; terstond zal het
' kwik dalen. Te voren gaf de thermometer de warmte der lucht
aan; de watten en de ether hebben de zelfde temperatuur, en