Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
704
is, dan wanneer zij aan de warme zomerlucht blootgesteld wordt.
Bij al deze verschijnselen verandert het water in den zelfden
waterdamp, die bij het koken opstijgt. Terwijl nogtans bij het
koken de dampvorming snel en onder het opstijgen van dampbla-
zen uit hetinwendige der vloeistof geschiedt, heeft bij de ge-
melde verschijnselen de dampvorming langzaam en slechts aan
de oppervlakte der vloeistof plaats. De langzame damp-
vorming aan de oppervlakte eener vloeistof
wordt verdamping genoemd. Gelijk het koolzuur (§
26§) zich door eene gegevene ruimte uitbreidt, en daarin b. v.
niet door de dampkringslucht verhinderd wordt, zoo oefent een
luchtvormig ligchaam op een ander luchtvormig ligchaam geene
drukking uit, maar slechts zijne eigene deeltjes stooten elkan-
der af. Bij de verdamping heeft daarom de damp, die zich
aan de oppervlakte der vloeistof vormt, niet de drukking der
dampkringslucht te overwinnen, maar slechts de drukking van
den waterdamp, die reeds in haar voorhanden is. Bij het ko-
ken daarentegen moet de damp , die zich in het inwendige der
vloeistof vormt, de drukking der vloeistof en de geheele der lucht,
die op de vloeistof weegt, overwinnen; zijne spankracht is derhalve
een weinig grooter dan de drukking der lucht, en is in staat eene
kwikkolom van gemiddeld 7(30 strepen te dragen. Veel geringer
is de drukking van den waterdamp, die zich in de lucht be-
vindt en die zelden meer dan eene kwikkolom van 1 a 2 duim
hoog-te dragen kan; zoo gering is de spankracht van
den door verdamping ontstaanden damp.
370. Bespoediging der verdamping door lucht-
stroom, warmte en vergrooting der verdampingsop-
der^vef- pervlakte.
damping. Proef rt. In tw^ee vlakke schalen of twee schoteltjes giete
men gelijke hoeveelheden w\ater, in ieder omtrent zoo veel als
eene kleine reageerbuis bevat, zette de eene schaal op eene aan
den luchtstroom blootgestelde plaats, voor het venster, en de an-
dere op eene tafel, niet digt bij het venster of de deur staande.