Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
700
welks drukking de verdere dampvorming verhindert. Wordt door
het opgegotene koude water de damp ten deele verdigt en zijne
drukking verminderd, dan begint terstond het koken
der laauwe vloeistof weder.
Wet: Eene vloeistof kookt des te ligter,
hoe geringere drukking lucht en damp
er op uitoefenen.
Laauw water begint onder de klok der luchtpomp
ondanks zijne geringe warmte te koken, wanneer de lucht uit-
gepompt en daardoor de drukking der lucht zeer verminderd
wordt. Keeds de warmte der hand is toereikend om den spiri-
tus in den pols ham er aan het
Flg. 392. koken te brengen. De polshamer,.
dien de werktuigkundigen tegen den
prijs van ƒ 1,50 leveren, is eene
aan beide einden opwaarts gebogene
glazen buis, die zich aan ieder ein-
de tot een bol verwijdt; zij is lucht-
ledig en ten deele met gekleurdeu spiritus gevuld. Bij de ver-
vaardiging liet men den eenen bol open, vulde de buis met de
vloeistof, dreef, door ze in de buis te koken, de lucht uit en
smolt den nog open bol digt. Men houdt den toestel zoo , dat
beide bollen naar boven gerigt zijn en de verbindingsbuis eene
horizontale ligging heeft; neemt men den eenen bol in de hand,
dan stijgen er dampblazen op, en de vloeistof, wier koken door
geene drukking der lucht belemmerd wordt, wordt onder le-
vendig opwellen in den anderen bol gedreven.
Gebruik van den thermometer tot hoogteme-
van^den dingen. Zuiver water kookt bij een barometerstand van 760
thermo-strepen, op 100 graden C. Op hooge bergen, waar men een
tot hoog- gß^Gclte van den dampkring beneden zich heeft, is de barometer-
temetin-stand lageren de drukking der lucht geringer. Bijge-
volg moet het water in hoog gelegene streken bij
geringer warmte koken dan in de lage vlakte ; het kookt