Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers, [1e afd., serie 1], dl. 12-14
Auteur: Crüger, F.E.J.; Logeman, W.M.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1856-1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-61
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200029
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen, Natuurkunde: meetmethoden, meettechnieken en instrumentatie van de natuurkunde
Trefwoord: Natuurkunde, Experimentele natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der natuurkunde, door de eenvoudigste proeven toegelicht
Vorige scan Volgende scanScanned page
694
digt, zetten zich als kleine droppels aan en keeren weder in
den drupvormig vloeibaren toestand terug.
Het zelfde nemen wij waar aan den waterdamp, dien wij
(met koolzuur) uitademen. Inden zomer blijft hij in zijnen
dampvorm volkomen onzigtbaar; in de koude vertoont hij zich
terstond als een witte nevel; en ademen wij hem tegen eene
koude vensterruit uit, dan zet hij er zich in den vorm van drop-
pels aan: de ruit beslaat.
Gebon- gebondene warmte van den damp.
dene Proeft. In een vat met kokend water hange men een
van'den thermometer. Hij zal zich op het kookpunt stellen en niet boven
damp. 100 graden 0. stijgen, hoe groot een vuur men ook onder het
vat onderhoudt. Gedurende den geheelen tijd der dampvorming
blijft de temperatuur der kokende vloeistof de zelfde. De in de
vloeistof dringende, voortdurend bijkomende warmte wordt tot
vorming van nieuwe dampen aangewend, maar
verhoogt noch de temperatuur van het water, noch de even
zoo hooge temperatuur der dampen boven het kookpunt.
Gebon I^eze daadzaak laat zich op tweederlei wijze uitspreken, naar-
den wor- dat men op de dampen of op de kokende vloeistof let,
den van ^yaji^-nit zij opstijgen,
warmte. ^
In den zich vormenden damp gaat eene hoeveelheid warmte
over, omhult zijne deeltjes, is aan deze gebonden en voor het
gevoel en voor den thermometer niet waarneembaar.
Wet: Steeds wordt bij den overgang van
een vloeibaar ligchaam in den lucht-
vormigen toestand warmte gebonden.
Duidt het minus-teeken (—) aan, dat aan het ligchaam ge-
bondene warmte onttrokken wordt, dan moet door het wegne-
men van deze het volgende plaats hebben, waarbij de wegge-
nome hoeveelheid warmte blijkbaar wordt, gelijk de volgende
proef toont.